Indslag med Preben Friis-Hauge

30-10-2019, 02:57 - Localnews

Forfatter: Tistrup Mediehus-Pia

Referat af udvalgsmødet i Plan og Teknik.

Punkter
• Hvorfor er der ingen penge sat af til cykelsti langs Blåbjergvej?
• skal varde kommune søge om ca. 75 sommerhuse ved Nymindegab?
• Vrøgum får måske en udviklingsplan
• Skal kommuneplanen lokalplan for Nygaards Afrika?
• Lokalplan for tre bebyggelser langs Blåvandvej er vedtaget
• Kloakering i 2020 på vej i Nr. Nebel, Horne, Sig, Nordenskov og Varde
• Den offentlige toiletplan er godkendt. Ølgod får helt nyt toilet i 2023
• Privat fællessti må nedlægges i Tofterup
• Der må etableres vigeplads på Tinghøjvej ved Ølgod
• Udvalget har besluttet at Alslev Præstegaard ikke må rives ned
• Udvalget vil bevare Karl Postvej 9B i Blåvand