Mandag 6 nov besøgte regionsrådsformand og Venstres regionsrådsformandskandidat Stephanie Lose Hvidbjerg Strands seneste nybyggeri,

Mandag 6 nov besøgte regionsrådsformand og Venstres regionsrådsformandskandidat Stephanie Lose Hvidbjerg Strands seneste nybyggeri,

06-11-2017, 03:40 - Blåvand

Forfatter: News

Mandag 6 nov besøgte regionsrådsformand og Venstres regionsrådsformandskandidat Stephanie Lose Hvidbjerg Strands seneste nybyggeri, hvor hun havde en god dialog med bla søskendeparret Lene og Steen Slaikjær.

I mødet deltog også borgmester og borgmesterkandidat Erik Buhl (V), samt regions- og byrådskandidaterne Preben Friis-Hauge (V) og Thyge Nielsen (V). 
Man drøftede regionens muligheder for at støtte turisme udvikling, herunder bla betydningen af Partnerskab for Vestkystturisme samt Vækstforum i Region Syddanmark og oprettelsen af FoMars i 2012. 
FoMars er en forkortelse for Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark. FoMars formål er at at yde støtte til projekter, der vil markedsføre Syddanmark i udlandet som turismedestination for ferieturisme.
En udfordring for turisme erhvervet er bla mangel på faglært arbejdskraft, og der især kokke, tjenere og servicepersonale herunder rengøring. Regionen arbejder en del med at tilbyde kompetenceudvikling via EU midler.
Under besøget drøftede man muligheder for, at området lokalt kunne byde ind med tilbud om dialyse på feriestedet til dialyse patienter, som man bla gør det på Fanø.
Der blev tillige luftet tanker om hvorvidt tyske læger kunne sæson ansættes i højsæsonen. Det skal naturligvis ske i overensstemmelse med gældende regler, og i samarbejde med praktiserende læger i området. 
Mødet sluttede med at konstatere, at det var godt med en ambulance i Oksbøl, og at man i hele sæsonen fra påske til nov også har haft en høj belægningsprocent (91%) på almindelig sommerhusudlejninger i Blåvand.