DAGSORDEN 14. JANUAR 2021 KL. 13.30 Udvalget for Plan og Teknik

DAGSORDEN 14. JANUAR 2021 KL. 13.30 Udvalget for Plan og Teknik

12-01-2021, 09:37 - Blåvand

Forfatter: Tistrup Mediehus-Pia

Punkt 795: Offentlige toiletter - Tids- og handleplan 2021- 2025 20/2339 Sagsfremstilling Udvalget for Plan og Teknik godkendte 4. juni 2020 en investerings- og handleplan for kommunens offentlige toiletter.

Nærværende revision er begrundet i Byrådets beslutning om at afsætte 175.000 kr. fra 2021 og fremefter til bibeholdelse af toiletfaciliteter ved Skallingen og højne kvaliteten og serviceniveauet på øvrige toiletter (er behandlet i særskilt sag) at afsætte 800.000 kr. til nye toiletter til afløsning af midlertidige toiletter ved Hvidbjerg Strand i 2022 samt at Varde kommune har modtaget midler til realisering af Det Blå Torv i Blåvand og Soltorvet i Vejers, hvor der begge steder er planlagt renovering/nye toiletter tilbud fra VisitVesterhavet om anvendelse af deres toiletter på Fyrvej 4 (tidligere Blåvand Kro) forvaltningens ønske om at nedlægge rakettoiletterne på rastepladserne og bygge nye med bedre faciliteter. Udvalget udtrykte ved sidste revision ønske om, at forvaltningen fortsat har fokus på kvalitet.     

P-plads ved Hvidbjerg Strand (Hvidbjerg Strandvej 52).Tilladelsen til midlertidige toiletter udløb 1. juli 2020, og der er søgt om forlængelse af tilladelsen for yderligere 2 år. De nuværende faciliteter bibeholdes indtil 2022. Parkeringsplads ved Blåvand Fyr: Parkeringspladsen ved Blåvand Fyr påtænkes udvidet, og i den forbindelse ønskes nye toiletfaciliteter ved p-pladsen til afløsning for de eksisterende toiletter ved Fuglestationen.

Forvaltningens vurdering P-plads ved Hvidbjerg Strand (Hvidbjerg Strandvej 52). De af Byrådet afsatte midler til nye toiletfaciliteter ved Hvidbjerg Strand er i tids- og handleplanen indsat i 2022, når de midlertidige tilladelser udløber. Dog afventer en afklaring af området.

Parkeringsplads ved Blåvand Fyr: Idéfase, projektering og indhentning af de nødvendige tilladelser til p-plads og toiletfaciliteter pågår. Det forventes, at p-plads og toiletfaciliteter kan stå færdige til sæsonen 2022, hvis de nødvendige tilladelser opnås. Blåvandvej 29a (Blåvand midtby): Ved sidste revision blev om- og tilbygning af toilettet fremrykket til 2020. I forbindelse med etablering af det ”Blå Torv” har forvaltningen vurderet, at der skal bygges nyt toilet.

Opgaven udskydes derfor til 2021, hvor arbejdet med etablering af det nye torvemiljø forventes igangsat. Det nye toilet finansieres af ”Det Blå Torv” projektet. T