Wadden Tide 2019

Wadden Tide 2019

31-08-2019 - 29-09-2019

Klitterne og stranden ved Blåvandshug

Wadden Tide har tidligere været afviklet i 2014 og 2016 og var dengang en del af Vadehavsfestivalen. Wadden Tide er nu et selvstændigt projekt og ses blandt andet som et naturligt led i at gøre kunstoplevelser tilgængelige for borgere, uanset hvor i landet de bor.

Wadden Tide er den første store kunstudstilling i Danmark med internationalt fokus på det danske vadehavsområdes kultur og natur. De deltagende kunstnere i 2019 er udpeget fra lande, som følger den Østatlantiske trækrute – en rute, der forbinder fuglenes vinterkvarter mod syd med yngleområderne i nord.

Hensigten med Wadden Tide er – med kunsten som middel – at skabe fortællinger omkring det særegne ved Vadehavet, der i Danmark har status som både nationalpark og verdensarv.

Wadden Tide er en stedsspecifik skulpturudstilling ved vadehavet, idet skulpturerne forholder sig specifikt til vadehavsområdet og fremstilles på selve udstillingsstedet.

Værkerne folder temaer ud, som knytter sig til kulturen og naturen ved Vadehavet, bemærkelsesværdige fortællinger og aktuelle problematikker, der knytter an til livet omkring verdenshavene i dag.

Wadden Tide TYSK

Wadden Tide ENGELSK

Læs mere om Wadden Tide

Se udsendelse fra TV2 om Wadden Tide


Gå tilbage til kalender